2020-01-13
Aktualności / Przekazanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Uście Solne

W remizie OSP w Uściu Solnym odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla strażaków ochotników miejscowej jednostki. Zakup sprzętu był możliwy dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania wzięli udział: Piotr Sak - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Moskal - Wójt Gminy Szczurowa, Marek Biernat - Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, st. bryg. Piotr Strojny -  Komendant Powiatowy PSP w Brzesku, Piotr Mikuś - Komendant Gminny OSP, bryg. Piotr Gadowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, Barbara Sadkowska - sołtys Uścia Solnego, Halina Święch - Zastępca Wójta Gminy Szczurowa oraz zarząd jednostki OSP Uście Solne. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono:

  • kamerę termowizyjną z retraktorem typu FLIR K2,
  • defibrylator ratowniczy automatyczny PHILIPS Heart Start FRx,
  • trzy zestawy specjalnego umundurowania Raptor NXT - Gold PSP 3- częściowe.

Łączna wartość sprzętu wyniosła 27 250,00 zł.

Zakupiony sprzęt ratowniczo - gaśniczy ma znaczący wpływ na wzmocnienie działań niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, na rzecz ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa.     

Dotacja na zakup sprzętu została udzielona z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

UG Szczurowa