2020-01-15
Aktualności / Nowy wóz strażacki trafił do OSP Górka

Od stycznia br. OSP Górka posiada nowy wóz ratowniczo - gaśniczy. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal uroczyście przekazał nowo zakupiony średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki SCANIA strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce.

W wydarzeniu tym udział wzięli: Marta Malec - Lech - członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski - Prezes WFOŚiGW w Krakowie, st. bryg. Piotr Strojny - Komendant Powiatowy PSP w Brzesku, Marek Biernat - Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, Piotr Mikuś - Komendant Gminny OSP a zarazem Prezes OSP Górka oraz przedstawiciele jednostki OSP Górka.  

Wójt Gminy Szczurowa złożył stosowny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, będącego dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanego Funduszem Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosku Gminie Szczurowa przyznano dotację w wysokości 800 tys. zł na zakup pojazdu. Dodatkowo samorząd pozyskał środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości nieco ponad 214 tys. zł. Koszt zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wyniósł 1 051 650,00 zł.

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy marki SCANIA z napędem 4x4, jest nowoczesny, w pełni wyposażony i przede wszystkim gotowy, by z jego pomocą nieść ratunek poszkodowanym. Zastąpi on, mocno wysłużony i zniszczony samochód marki STAR 266 który do tej pory był wykorzystywany w jednostce.

Strażakom ochotnikom z OSP Górka gratulujemy nowego samochodu oraz życzymy by okazji do korzystania z niego było jak najmniej oraz wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęśliwych powrotów z akcji do swoich domów.


Relacja Telewizji Tarnowska.tv


Galeria zdjęć

UG Szczurowa