2020-01-13
Aktualności / Remont drogi gminnej Strzelce Małe - Barczków wykonany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w roku ubiegłym zrealizowano zadanie pn. „Remont drogi gminnej Strzelce Małe - Barczków nr 250526K w km 0+000 do 0+995 w miejscowości Uście Solne, Barczków na terenie Gminy Szczurowa”.

Wybudowany odcinek liczy 995,00 mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł 337 821,23 zł.

Dofinansowanie zadania wyniosło 190 398,00 zł.

Na przedmiotowej drodze została umieszczona tablica informująca użytkowników drogi o realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

UG Szczurowa