2020-01-10
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, iż 10 stycznia 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości będące własnością mienia komunalnego Gminy Szczurowa przeznaczone do sprzedaży i  dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

UG Szczurowa