2020-01-02
Aktualności / Oddanie do użytku nowej części Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich

13 grudnia 2019 roku w Strzelcach Wielkich miała miejsce długo wyczekiwana uroczystość. Tego dnia dokonano poświęcenia i oddania do użytku nowej, dobudowanej części szkoły.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Szczurowa - Zbigniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy  Szczurowa - Marek Biernat, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu - Mariusz Antosz, Zastępca Wójta - Halina Święch,  Skarbnik Gminy - Maria Czesak, Kierownik Wydziału Inwestycji - Teresa Sznajder oraz  nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor PSP w Strzelcach Wielkich - Dorota Jaszczowska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły. Szczególne podziękowania skierowała do Rady Gminy i Wójta - Zbigniewa Moskala, podkreślając  życzliwość, otwartość, zaangażowanie i  zrozumienie potrzeb szkoły, dzięki czemu w okresie wakacji, przy okazji rozbudowy udało się wyremontować również klatkę schodową i korytarze w starej części szkoły.

Następnym punktem programu było poświęcenie nowych pomieszczeń: pracowni językowo - komputerowej i pracowni chemiczno - fizycznej, którego dokonał ks.  Stanisław Tabiś.  Nowe sale spełniają najwyższe  standardy. Są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce na miarę XXI wieku.

Rozbudowa szkoły o nowe skrzydło to ważny moment w ponad stuletniej historii placówki. Nowa klatka schodowa, zaplecze sanitarne i nowoczesne pracownie znacznie poprawią warunki funkcjonowania i wizerunek szkoły.

Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie