2020-01-07
Aktualności / Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku dotycząca Ptasiej Grypy na terenie Polski

Działając na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, informuje o stwierdzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego (indyki), oraz powiat ostrowski woj. wielkopolskie (kury nioski) a także w dniu 03 stycznia 2020 r. W powiecie ostrowskim na terenie województwa wielkopolskiego (kury nioski). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji hodowcom drobiu w tym przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  1. Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  2. Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3. Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  4. Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  5. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  6. Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/ burmistrzowi/ prezydentowi miasta).

Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Wszystkie aktualne informacje na temat Ptasiej Grypy zawarte są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii dlatego też zaleca się śledzenie zmian na temat w/w epizoocji.    

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku
lek. wet. Bożena Urbaniec