2019-12-24
Aktualności / Zmarł śp. Ksiądz Jan Olszak - emerytowany proboszcz parafii Uście Solne

W dniu 21 grudnia 2019 roku zmarł śp. Ksiądz Jan Olszak - emerytowany proboszcz parafii Uście Solne, emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Msza święta zostanie odprawiona w kaplicy Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w czwartek (26 grudnia) o godz. 9:00. Wprowadzenie ciała śp. Księdza Jana do kościoła parafialnego w Uściu Solnym w czwartek (26 grudnia) o godz. 15:00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Uściu Solnym w piątek (27 grudnia) o godz. 13:00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Jan Olszak urodził się 9 sierpnia 1939 roku w Barcicach. Egzamin dojrzałości złożył w 1957 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szynwałd, Krościenko nad Dunajcem, Lubcza, Złockie, Ołpiny i Uście Solne. W latach 1980 - 2006 pełnił urząd proboszcza parafii Uście Solne. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Uście Solne. Po złożeniu urzędu proboszcza parafii Uście Solne, pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2018 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

ks. Albert Urbaś- proboszcz parafii Uście Solne, ks. Marek Podgórski notariusz Kurii Diecezjalnej