2019-11-27
Aktualności / Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Do wiadomości mieszkańców gminy Szczurowa przedkładamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jaki wpłynął do Urzędu Gminy Szczurowa od Koalicji Polska Wolna od 5G i dotyczył rozporządzenia w sprawie podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Pełna treść wniosku

UG Szczurowa