2019-11-28
Aktualności / Innowacje pedagogiczno- metodyczne prowadzone w Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej

W roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej realizowana jest innowacja pedagogiczno- metodyczna pod nazwą „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Autorem projektu jest Honorata Szanecka, w szkole innowację prowadzi Pani Joanna Kawiorska.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku przez 1 godzinę lekcyjną podczas zajęć koła czytelniczego.

Nauczyciel realizujący program opiera się na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu.

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub poza nią. Podczas zajęć wykorzystane są pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyskał od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku. Ponadto autor projektu udostępnił nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składał się będzie z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ - od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ - 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybiera jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonuje co najmniej cztery zadania.

Lektury są czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszcza na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W chwili obecnej dzieci wykonały już wszystkie zadania z modułu I. Czytały lekturę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

Iwona Kalisz- Drewko- Dyrektor SP Wola Przemykowska