2019-11-15
Aktualności / Informacja dot. konferencji Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy i członkowie stowarzyszeń!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów.

Konferencja skierowana jest do mieszkańców, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Poświęcona zostanie ona zagadnieniom związanym z dostępnością i możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz różnych form indywidualnego wsparcia.

Konferencja podzielona została na dwa etapy:

- I etap będzie obejmował krótkie wystąpienia prelegentów, którzy zaprezentują zakresy swoich ofert dot. możliwości pozyskiwania dofinansowania w różnych formach, tj. występujących w postaci dotacji, pożyczek, kredytów, czy poręczeń kredytowych;

- II etap to doradztwo indywidualne, podczas którego przedstawiciele zaproszonych instytucji będą udzielać odpowiedzi na pytania zainteresowanych przy specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Konferencja odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 15 listopada w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w godz. 14:00- 18:30.

W konferencji wezmą udział następujące instytucje, tj.:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Małopolski;
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego;
  • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego;
  • Ekodoradca dla biznesu;
  • Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA;
  • Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku;
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Mogą Państwo wziąć udział wyłącznie w II części konferencji, tj. doradztwie indywidualnym. Jednakże zachęcamy do uczestnictwa także w pierwszej części konferencji, bowiem informacje w niej przedstawione mogą w znaczny sposób ułatwić wybór instytucji, z której doradztwa chcieliby Państwo skorzystać. 

Program konferencji:

  14:00- 14:10- powitanie uczestników, wprowadzenie
  14:10- 14:20- prezentacja Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich                    
  14:20- 14:30- prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

                           i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  14:30- 14:40- prezentacja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
  14:40- 14:50- prezentacja Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
  14:50- 15:00- prezentacja Ekodoradcy dla biznesu
  15:00- 15:10- prezentacja Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA
  15:10- 15:20- prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
  15:20- 15:30- prezentacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
  15:30- 15:40- prezentacja  Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  15:40- 16:00- przerwa kawowa
  16:00- 18:00- doradztwo indywidualne
  18:00- 18:30- uwagi końcowe, zamknięcie konferencji

UG Szczurowa