2019-11-04
Aktualności / Kwiaty i znicze na grobach w Zaborowie

Jak co roku, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych w czasie I i II wojny światowej, pod tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, zamordowanego przez hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej, przed tablicą smoleńską, krzyżem grunwaldzkim oraz na cmentarzu parafialnym, na którym istnieje odrestaurowana w roku bieżącym i dobrze utrzymana kwatera żołnierska.

Nie zapomniano również o pierwszym kierowniku zaborowskiej szkoły Józefie Prelichu, dyrektorze Franciszku Jurkowskim, księżach proboszczach oraz kierowniku szkoły w Dołędze Teodorze Kupiaku. Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach rodziny Mika, którzy w czasie okupacji niemieckiej uratowali dwóch Żydów z Zaborowa i Woli Przemykowskiej, za co zostali odznaczeni Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Zakup kwiatów i zniczy został dofinansowany przez Urząd Gminy w Szczurowej. Szczególne podziękowania składamy tą drogą Wójtowi Gminy Panu Zbigniewowi Moskalowi i Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panu Mariuszowi Antoszowi. Ten sposób pamięci o Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, to  dobra lekcja patriotyzmu i wychowania.

Bogumiła Szydłowska- SP Zaborów