2019-10-29
Aktualności / Szkolenie dla wspólnot gruntowych z terenu gminy Szczurowa

Wspólnota gruntowa jest szczególnego rodzaju współwłasnością, której ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) nadała szczególną konstrukcję prawną, odrębną od przepisów o współwłasności zawartych w ustawie- Kodeks cywilny.

W związku z faktem, iż na terenie gminy Szczurowa działa 17 wspólnot gruntowych oraz 1 wspólnota leśna Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zorganizował dla wszystkich wspólnot działających na terenie naszej Gminy szkolenie na temat: „Wspólnoty gruntowe- organizacja, funkcjonowanie i zagospodarowanie”, które odbyło się 25 października 2019 r., a przeprowadził je fachowiec specjalizujący się w tematyce wspólnot, doświadczony radca prawny Pan Szymon Batkowski. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy dyskusja oraz liczne pytania dotyczące problemów z jakimi spotykają się wspólnoty w codziennym funkcjonowaniu i odpowiedzi na nie.

Należy zaznaczyć, iż w szkoleniu o którym mowa wyżej wzięli udział przedstawiciele wszystkich 17 wspólnot gruntowych oraz 1 wspólnoty leśnej.

UG Szczurowa