2019-10-10
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do zbycia, oddania w najem oraz dzierżawę.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży

UG Szczurowa