2019-11-18
Aktualności / Dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwa stałe

W związku z realizowanym przez Gminę Szczurowa projektem pn.: „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla osób chcących skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż nowego kotła na paliwa stałe tj. węgiel kamienny frakcja, ekogroszek, pellet, drewno.

Chętne osoby zapraszamy do składania ankiet do tutejszego Urzędu.

Przypominamy, że maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 000,00zł na wymianę pieca oraz 1 000,00zł na modernizacje wewnętrznej instalacji c.o.

Niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę pieca przez mieszkańców, którzy złożyli ankiety, jest pozytywny wynik oceny energetycznej oraz zakup kotła, który spełnia wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa oraz znajduje się liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 26 lub pod numerem telefonu 14 632 09 48.

Ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła

UG Szczurowa