2019-10-08
Aktualności / Kolejni mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu "e-Xtra Kompetentni bez barier"

Projekt „e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”.
Szkolenia komputerowe dla mieszkańców.

Gmina Szczurowa we wrześniu 2018 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 240 zł na realizację projektu w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 17 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”,
  • „Mój biznes w sieci”,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”.

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Szczurowa. Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Szczurowa w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

W miesiącu wrześniu 2019 r.-12 osób, zakończyło udział w szkoleniach.

Zajęcia zorganizowane były w zakresie modułu: „Kultura w sieci”. Byli to mieszkańcy Wrzępi.

UG Szczurowa