2019-10-03
Aktualności / Akcja Sprzątanie świata- Polska 2019, 20- 22 września "Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy!"

Temat tegorocznej edycji to „NIE ŚMIECIMY- SPRZĄTAMY- ZMIENIAMY!” I do tego nas szczególnie zachęcają organizatorzy: podejmujmy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To będzie stosowana w praktyce filozofia Zero Waste. Równie ważna jak nie śmiecenie i sprzątanie: zmiana- tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

W dniach 21- 29 września, jak co roku przeprowadzona była akcja Sprzątania Świata w naszej szkole. Każda klasa od "0" do VIII wyruszyły w teren  w celu usunięcia z najbliższej okolicy śmieci przy drogach, wokół sklepów, poczty, na parkingach, placach zabaw i lasów. Wszyscy spisali się świetnie, razem zebraliśmy 18 worków śmieci, znacznie mniej niż co roku. Przez cały rok będziemy  prowadzić działania w ramach akcji- edukuj i zachęcaj innych do nie śmiecenia w AKCJA! NIE ŚMIECIMY!- BĄDŹMY ZERO WASTE. Szanuję, nie śmiecę, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom. Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie!

„Sprzątanie świata- Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska- Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata- Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi- wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. „Sprzątanie świata- Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Bogumiła Szydłowska- SP Zaborów