2019-09-18
Aktualności / Informacja ZUS o świadczeniu uzupełniającym 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości składania wniosków o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. ZUS będzie rozpatrywał je od października br. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
 
 
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. 
 
Wanda Wojtanowska
Koordynator ds. Komunikacji
Społecznej i Edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Tarnowie
Samodzielny Referat Organizacji i Analiz
ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 75 96, 502 009 663

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Tarnowie