2019-09-17
Aktualności / Realizacja Projektów Zdrowotnych w szkołach na terenie gminy Szczurowa
W ślad za podpisanym przez Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala a Fundacją Rozwoju Regionów porozumieniem, przystępujemy do wspólnych działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczurowa.
 
Jest to możliwe ponieważ nasza organizacja- Fundacja Rozwoju Regionów, pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego środki na przeprowadzenie u dzieci i młodzieży badań w celu wykrycia ewentualnych wad postawy, wad słuchu, wad wzroku. Badania prowadzić będą w okresie kolejnych dwóch lat wyłonieni z poszczególnych dziedzin specjaliści- lekarze/ rehabilitanci/ fizjoterapeuci.
 
Powyższe działania rozpoczynamy w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.
 
Aby nasze wspólne starania zakończyły się sukcesem konieczne jest zaangażowanie dyrektorów szkół i rodziców. Wówczas możliwe będzie zorganizowanie w szkołach i przedszkolach badań przesiewowych.
 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów przedstawione są poniżej:
 
 
Władze Gminy Szczurowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zapraszają do udziału w bezpłatnych badaniach wad słuchu i wymowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczurowa.
 
Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy w województwie małopolskim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie wad słuchu i mowy u dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.
 
Projekt kierowany jest do:
 1. Dzieci klas pierwszych, w tym:
  a) dziewczynek (2 900 os.), w wieku 7-8 lat (w roku 2020- rocznik 2012, w roku 2021- rocznik 2013)
  b) chłopców (3 100 os.) w wieku 7-8 lat (w roku 2020- rocznik 2012, w roku 2021- rocznik 2013)
 2. Rodziców/ opiekunów prawnych (3 000 os.) (dzieci wymienionych w pkt.1)
 3. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)
Planowane działania i wsparcie:
 
ETAP I- DZIAŁANIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE- Zajęcia w formie zabawy edukacyjnej dla uczniów klas I szkoły podstawowej orazspotkania edukacyjno- informacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, a także wychowawców klas pierwszych.
Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad słuchu i wymowy u dzieci.
 
Etap II- BADANIA PRZESIEWOWE- Diagnostyka uczniów klas pierwszych szkół podstawowych ukierunkowana na zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.
Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.
 
ETAP III- DZIAŁANIA TERAPETYCZNO- REHABILITACYJNE- działania obejmujące terapię logopedyczną przy uwzględnieniu wyniku badania przesiewowego słuchu o wyniku poniżej przeciętnej. W ramach zadania przeprowadzone zostaną konsultację merytoryczne, zajęcia logopedyczne z indywidualnym programem postępowania rehabilitacyjnego.
W ramach działań terapeutyczno- rehabilitacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych zostanie przygotowana informacja na temat dalszego samodzielnego postępowania z dzieckiem.
 
Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2021 r.
 
Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE
 
Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
608 341 318, 735 206 979
 


 
Władze Gminy Szczurowawraz z Fundacją Rozwoju Regionów zapraszają do udziału w bezpłatnych badaniach wad wzroku dla dzieci z terenu gminy Szczurowa.
 
Badania odbędą się w ramachprojektu „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie małopolskim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 5 lat poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania i zdiagnozowania wad wzroku oraz wdrożenie postępowania leczniczego, zapobiegającego powstaniu i utrwalaniu się wad wzroku na terenie min. 3 powiatów województwa małopolskiego.
 
Projekt kierowany jest do:
 1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym- uczniów szkół podstawowych, w tym:
  a) 
  dziewczynek (2 900 os.), w wieku 5 lat (w roku 2020- rocznik 2015-2016, w roku 2021- rocznik 2016)
  b) chłopców (3 100 os.) w wieku 5 lat (w roku 2020- rocznik 2015-2016, w roku 2021- rocznik 2016),
 2.  Rodziców / opiekunów prawnych (3 000 os.) (dzieci wymienionych w pkt.1)
Planowane działania i wsparcie:
 
ETAP I- DZIAŁANIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE- Zajęcia w formie zabawy edukacyjnej dla uczniów oraz spotkania edukacyjno- informacyjne dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci oraz wychowawców przedszkolnych. Spotkania składające się z części informacyjnej oraz edukacyjnej na temat rozpoznawania nieprawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, metod korekcji oraz miejscach diagnostyki.
Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad wzroku u dzieci.
 
Etap II- BADANIA PRZESIEWOWE- Diagnostyka dzieci w wieku przedszkolnym ukierunkowana na wczesne wykrywanie i zdiagnozowanie wad wzroku.
Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.
 
ETAP III- DIAGNOSTYCZNE BADANIE WZROKU- działania obejmujące pogłębione badania diagnostyczne dla osób ze zdiagnozowaną wadą wzroku polegające na poszerzonej diagnostyce nieprawidłowości funkcjonowania narządu wzroku, a także edukacja zdrowotna w formie pisemnej dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci dotyczącej zdiagnozowanej wady.
 
Termin realizacji projektu: 01.12.2019 r. - 31.12.2021 r.
 
Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.
 
Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
608 341 318, 735 206 979

 
 
Władze Gminy Szczurowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów zapraszają do udziału w bezpłatnych badaniach wad postawy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczurowa.
 
Badania odbędą się w ramachprojektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu w szczególności skolioz, u dzieci w wieku szkolnym na terenie 13 powiatów o najwyższym odsetku osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim.
 
Projekt kierowany jest do:
 1. Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym- uczniów szkół podstawowych, w tym:
  a) 
  dziewczynek (6 000 os.), w wieku 10 i 12 lat (w roku 2020- rocznik 2008 i 2010, w roku 2021-rocznik 2009 i 2011)
  b) chłopców (3 000 os.) w wieku 13 (w roku 2020- rocznik 2007, w roku 2021- rocznik 2008)
 2. Rodziców / opiekunów prawnych (4 500 os.) (dzieci wymienionych w pkt.1)
 3. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)
Planowane działania i wsparcie:
 
Etap I- BADANIA PRZESIEWOWE- Diagnostyka uczniów szkół podstawowych ukierunkowana na wczesne wykrywanie wad postawy i układu ruchu.
Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwalifikuje dzieci do dalszego etapu programu.
 
ETAP II- DZIAŁANIA KOREKCYJNO- REHABILITACYJNE- działania obejmujące indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjne, a także badania lekarskie w celu poszerzenia diagnostyki.
Do działań korekcyjno- rehabilitacyjnych skierowane zostaną wyłącznie dzieci, u których stwierdzono w ramach badań przesiewowych występowanie wady postawy. W ramach zadania odbędą się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualne zajęcia korekcyjne.
 
ETAP III- DZIAŁANIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE- Zajęcia dla rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci na temat wad postawy i skolioz, w tym instruktażu w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz szkolenia dla pielęgniarek/ higienistek szkolnych w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży.
Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży. 
 
Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2021 r.
 
Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE.
 
Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:
608 341 318, 735 206 979
 
Anna Zaczyk 
tel.: 735 206 979 
Fundacja Rozwoju Regionów