2019-09-10
Aktualności / Mieszkańcy naszej gminy będą mogli wykonać przydomowe oczyszczalnie ścieków
W dniu 6 września 2019 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy dotyczące dofinansowania na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, który wyraził zadowolenie z dużego zainteresowania przedmiotowym tematem wśród mieszkańców.
 
Następnie Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Teresa Sznajder przedstawiła szczegółowe wymogi jakie muszą spełniać mieszkańcy, aby otrzymać dotację oraz opisała podejmowane przez samorząd Gminy Szczurowa działania w zakresie ekologii. 
 
 
 
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przedstawiciela firmy specjalizującej się w montażu przydomowych oczyszczalni, który opowiedział o budowie, użytkowaniu, a także specyfice oczyszczalni oraz o zrealizowanych do tej pory podobnych inwestycjach w innych gminach. 
 
 
 
Po omówieniu głównych kwestii mieszkańcy zadawali szereg pytań, na które organizatorzy starali się najdokładniej odpowiedzieć, by rozwiać wszelkie wątpliwości zgromadzonych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. 
 
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie można składać do 27.09.2019 r.:
  • osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 24;
  • poprzez wypełnienie oświadczenia i podpisanie klauzuli RODO (wzory dokumentów do pobrania pod artykułem) i przesłanie na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „dot. projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Szczurowa”- decyduje data wpływu do Urzędu.
W załączeniu prezentacja multimedialna przedstawiana na spotkaniu.
 
Oświadczenie- do pobrania 

UG Szczurowa