2019-09-02
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa
Stosownie do art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 2 września 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro, na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.
 

UG Szczurowa