2019-08-28
Aktualności / Forum lokalne Programu Równać Szanse pt. "Czas na młodzież, czyli I szczurowskie forum lokalne o młodzieży"
22 sierpnia 2019 roku w Szczurowej odbyło się forum lokalne Programu Równać Szanse pt. „Czas na młodzież, czyli I szczurowskie forum lokalne o młodzieży” zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Górce. Wzięło w nim udział blisko 60 przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Maciej Podobiński oraz Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator forum Piotr Mikuś powitał wszystkich zebranych, przedstawił cele i oczekiwane efekty spotkania. Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zapoznał uczestników z  ideą, celami i założeniami Programu Równać Szanse. W kolejnej części uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad trzema zagadnieniami: 
  • Młodzi w gminie- kim są młodzi, ilu ich jest?
  • Czas wolny- zainteresowania i hobby młodych.
  • Przestrzeń- jakie są miejsca dla młodych?

Nad przebiegiem dyskusji czuwały profesjonalne trenerki Iwona Kirstein i Elżbieta Gumińska. Po bardzo ożywionej dyskusji wyłoniono i przedstawiono wnioski, które można podsumować stwierdzeniem jednego z uczestników: „Tak naprawdę nie mamy pojęcia o naszej młodzieży. Mamy pewne swoje przekonania, stereotypy dotyczące młodych, a nie wiedzę”. 
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie forum Piotr Mikuś przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży na temat jej potrzeb, problemów i zainteresowań. 
 
 
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie było potrzebne. Po zakończeniu forum duża liczba gości zatrzymała się na rozmowy kuluarowe, co świadczy o zainteresowaniu tematem spotkania. Najważniejszy efekt forum został osiągnięty- dostrzeżono potrzebę współpracy i podjęcia dalszych działań na rzecz naszej młodzieży.
 
 
 
 

 

 
Galeria zdjęć 
 

Piotr Mikuś- Koordynator forum