2019-08-21
Aktualności / Półkolonia w Zaborowie

W dniach od 10 sierpnia do 19 sierpnia 2019 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbywała się półkolonia, której głównym inicjatorem było Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, działające przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Gmina Szczurowa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W organizowanym przez SP w Zaborowie i finansowanym przez MSDR wypoczynku letnim udział brały dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, dlatego podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkałych na obszarach wiejskich. 
 
W półkolonii zorganizowanej w Zaborowie brało udział 50 dzieci z terenu gminy Szczurowa, ze wszystkich szkół znajdujących się na jej obszarze. Uczestnicy wiele podróżowali: 
  • na basen do Proszówek,
  • na film 3D do Tarnowa,
  • do Muzeum Lotnictwa, Podziemi na płycie Rynku Głównego w Krakowie, Kościoła Mariackiego i na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • do Sandomierza, gdzie w programie wycieczki było zwiedzanie Bramy Opatowskiej, Podziemnej Trasy Turystycznej, Zbrojowni, Katedry, Domu Jana Długosza oraz rejs statkiem po Wiśle,
  • odwiedzili również Muzeum Powstania Styczniowego i Młodej Polski w Dołędze,
  • a w niedzielę udali się autokarem do Jędrzejowa, a następnie kolejką wąskotorową "Ciuchcia Ponidzie" do Pińczowa, gdzie zwiedzili Muzeum Regionalne. W drodze powrotnej do Jędrzejowa uczestniczyli w miejscowości Umianowice w ognisku integracyjnym, a w miejscowości Wygoda zwiedzili park z dinozaurami. 
Dopełnieniem wycieczek były różnorakie zajęcia organizowane na terenie szkoły: zawody sportowe, gry zręcznościowe, nauka programowania i dyskoteka z niespodziankami. Po minach uczestników dało się zauważyć, że dzieci i młodzież były zadowolone i szczęśliwe, zaś rodzice wdzięczni za organizację tej formy wypoczynku. 
 
Tą drogą pragnę podziękować Małopolskiemu Stowarzyszeniu Doradztwa Rolniczego w Krakowie w osobach Panów: Łukasz Jawny i Albert Dziura, Wójtowi Gminy Szczurowa Panu Zbigniewowi Moskalowi, Pani kierownik ZOSiP Elżbiecie Gądek oraz Pani kierownik GOPS Barbarze Domagale i jej współpracownicom. Szczególne podziękowania należą się również KRUS za dofinansowanie oraz Paniom wychowawczyniom Bogumile Szydłowskiej, Krystynie Giza i Bogumile Grocholskiej, za pomysłowość, zaangażowanie i matczyną opiekę.
 
Galeria zdjęć

Mieczysław Chabura- kierownik kolonii, zdjęcia- Bogumiła Szydłowska