2019-08-14
Aktualności / Rewitalizacja parku w Strzelcach Wielkich- rozpoczęta

 
Przedmiotem prac prowadzonych aktualnie w zabytkowym parku w Strzelcach Wielkich jest rewitalizacja terenu okalającego dwór myśliwski. Dążąc do ochrony najcenniejszych elementów zadrzewienia, tworzących historyczny układ kompozycyjno- przestrzenny zadrzewienia parkowego planuje się zabiegi pielęgnacyjne drzew, które docelowo prowadzić będą do uporządkowania i zagospodarowania terenu parku. W związku z tym konieczne jest wykonanie prac dendrologicznych, nasadzeń oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z montażem małej architektury. 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie prac stanowiących przedmiot projektu pozwoli na odtworzenie historycznego układu parku, a co za tym idzie utworzenie wyjątkowego otoczenia dla zabytkowego dworu, który wraz z parkiem i szałasem stanowić będą m.in. zaplecze dla turystów odwiedzających szlak architektury drewnianej.
 
 
 
Wartość prowadzonych prac wynosi 856 457,52 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 704 234,64 zł.

UG Szczurowa