2019-07-30
Aktualności / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Szczurowa zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku ul. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko z dnia 24.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

UG Szczurowa