2019-07-26
Aktualności / Informacja Posterunku Policji w Szczurowej

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szczurowej prowadzą wzmożone działania, mające na celu zapewnienie spokoju  i porządku publicznego w centrum miejscowości Wrzępia, tj. na terenie rekreacyjnym oraz przyległym placu zabaw dla dzieci (zlokalizowanym w rejonie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej), jak również na znajdującym się nieopodal przystanku autobusowym wyposażonym w wiatę, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na każdorazowe przypadki zanieczyszczania miejsc publicznych oraz spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W miejscowości Wola Przemykowska prowadzone są działania mające na celu zapobieganie oraz eliminowanie przypadków zanieczyszczania miejsc publicznych w rejonie sklepu nr 4 własności Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej w Szczurowej oraz spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Powyższe czynności realizowane są w ramach programu tzw. „Działania Priorytetowe”.

 

mł. asp. Dariusz Czesak, Dzielnicowy Posterunku Policji w Szczurowej