2019-07-11
Aktualności / Trwa rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich
W budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich prowadzone są prace których zakres polega na rozbudowie istniejącego budynku o klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego poddasza na sale dydaktyczne i sanitariaty dla uczniów oraz wykonanie wszelkich prac towarzyszących.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest P.P.H.U. PORĘBSKI z Chełmca. Wartość prowadzonych prac wynosi 760 603,33 zł.

UG Szczurowa