2019-07-05
Aktualności / Rynek w Uściu Solnym- po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych
 
Zakończyła się rewitalizacja rynku w Uściu Solnym. W dniu 04.07.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy prowadzonych prac w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Marek Biernat, sołtys Uścia Solnego Barbara Sadkowska, przedstawiciele wykonawcy oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres przeprowadzonych prac obejmował renowację terenu poprzez nawiezienie ziemi w celu uzyskania jednolitego terenu, demontaż nieczynnych lamp oświetleniowych, posadzenie krzewów i drzew wraz z wcześniejszym przygotowaniem gruntu, wykonanie nowych trawników, ściółkowania oraz zamontowanie monitoringu.  
 
 
 
 
 
Realizacja prac była możliwa dzięki dotacji pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 75 %.

UG Szczurowa