2019-06-18
Aktualności / Świadczenia Wychowawcze "500 plus" od 1 lipca 2019 roku
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze "500 PLUS” będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019r.,  wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. 
 
W wersji elektronicznej wnioski o 500 plus można składać za pośrednictwem:
 • ministerialnego Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia
 • bankowości elektronicznej
 • ePUAP (epuap.gov.pl) 
W sprawach z wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.
 
Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane.
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
 
Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU- TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
 
W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie:
 • Lipiec- sierpień 2019 r./ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 października 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.
 • Wrzesień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 listopada 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019 r.
 • Październik 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 grudnia 2019 r.
 • Listopada 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 stycznia 2020 r.
 • Grudzień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 29 lutego 2020 r.
Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
 
500 plus: orzeczenie o alimentach i samotni rodzice. 
 
Aby otrzymać prawo do zasiłku 500 plus na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie będzie obecnie potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach. Do tej pory dokument taki miał być gwarancją, że wniosek dotyczy rzeczywiście samotnego rodzica, a nie pary żyjącej w konkubinacie. W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, zasiłek 500 plus zostanie przyznany temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek o 500 plus. Jeśli okaże się, że 500 plus pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury. 
 
W przypadku opieki naprzemiennej, zasiłek 500 plus zostanie podzielony na oboje rodziców.
 
Najważniejsze zmiany:
 • Likwidacja kryterium dochodowego- świadczenie to będzie niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny.
 • Brak wymogu ustalenia alimentów- od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Wprowadzenie szczególnego, 3 miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko- dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie otrzyma od daty jego narodzin z wyrównaniem za ten okres.
 • Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy  informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej.
Składając wniosek o świadczenie ,,500+'' należy przygotować:
 • dane osoby ubiegającej się o 500 plus, czyli dane rodzica, w przypadku wyboru formy elektronicznej należy pamiętać o podaniu swojego adresu e-mailowego, a w przypadku formy papierowej o numerze konta,
 • dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów. 
Składając wniosek o ,,500 +'' należy podać swój adres e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres:
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3- załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 
Świadczenie 500+ jest realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej
ul. Rynek 3,
tel.: 14/ 632 09 71; 14/ 632 09 94;14/ 632 09 70,
adres e-mail: gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa