2019-06-17
Aktualności / Kolejni mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu "e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa"
 
Projekt „e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”.
Szkolenia komputerowe dla mieszkańców.
 
Gmina Szczurowa we wrześniu 2018 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 240 zł na realizację projektu w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 
Projekt zakłada realizację 17 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
  • „Rodzic w Internecie”,
  • „Mój biznes w sieci”,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”.
Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Szczurowa. Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych 204 mieszkańców Gminy Szczurowa w wieku 25- 74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej. 
 
Na przełomie miesiąca maja- czerwca 2019 r.- 36 osób, zakończyło udział w szkoleniach. Zajęcia zorganizowane były w zakresie 2 modułów: 
  • pierwsza grupa „Kultura w sieci”
  • druga grupa „Kultura w sieci”
  • trzecia grupy „Moje finanse i transakcje w sieci”. 

Byli to mieszkańcy Szczurowej, Niedzielsk i Górki.

Zachęcamy pozostałych mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, a nie zgłosili się jeszcze do kontaktu z Urzędem Gminy Szczurowa, pok. nr 41. Szkolenia odbywać się będą w systemie 4 dni po 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w małych 12 osobowych grupach. 
 
I grupa "Kultura w sieci" Górka
 
II grupa "Moje finanse i transakcje w sieci" Niedzieliska

UG Szczurowa