2019-06-06
Aktualności / Odbiór promesy na modernizację dróg dojazdowych do pól
W dniu 05.06.2019 r. podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal odebrał promesę w ramach środków budżetu województwa małopolskiego w wysokości 150 tys. zł. Uroczyste przekazanie, z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz wicemarszałka Tomasza Urynowicza, miało miejsce w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.
 
 
 
 
 
 
 
Pozyskane przez Gminę Szczurowa środki finansowe przeznaczone zostaną na modernizację dróg:
  1. Szczurowa- Lizawki,
  2. Górka- Podrząchowie,
  3. Kwików- Brzeziny. 
Zakres prac przewiduje wykonanie górnej i dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, położenie nawierzchni z asfaltobetonu oraz utwardzenie poboczy.
 
Otrzymana na realizację przedmiotowego zadania dotacja celowa zostanie uzupełniona środkami z budżetu Gminy Szczurowa.

UG Szczurowa