2003-06-23
Aktualności / Gmina Szczurowa nagrodzona.
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich gratuluje władzom i wszystkim uczestnikom IX Sportowego Turnieju Miast i Gmin ‘2003 r. Gminy Szczurowa za zajęcie 2 miejsca w grupie II.

Zgodnie z regulaminem Gmina otrzymuje następujące nagrody:
  • Dofinansowanie w wysokości 15.000,00 PLN, na zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym z Gminy w czasie tegorocznych wakacji,

  • Sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego wartości 10.000,00PLN, który otrzyma wybrana przez Gminę organizacja -stowarzyszenie kultury fizycznej.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich życzy dalszych sukcesów w
upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy i zaprasza do współzawodnictwa w przyszłorocznej X edycji Sportowego turnieju Miast i Gmin.

Ze sportowym pozdrowieniem
     Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji
     Sportowego Turnieju Miast i Gmin ‘2003

          /-/ Mieczysław Borowy