2019-05-21
Aktualności / Gmina Szczurowa w XI Tygodniu Sportu dla Wszystkich- XXV STMiG 2019
 
W roku 2019, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), organizujemy XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego zostanie rozegrany XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. 
 
„Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich- Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo- rekreacyjnych całych rodzin. 
 
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest polską wersją Światowego Dnia Sportu- Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All), w ostatnią środę maja. W imprezie międzynarodowej zgłoszone miasta losowane są w pięciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców, a rywalizacja odbywa się w parach. Jedynym kryterium oceny jest procent liczby startujących do liczby mieszkańców danego miasta. Challenge Day do tej pory rozgrywany jest na tych samych zasadach.
 
W latach 2009-2018 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich organizowała przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywane były kolejne edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczestniczącym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe.
 
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się ponownie do samorządów terytorialnych o wykorzystanie wielorakiego wymiaru społecznego tej imprezy do promowania na niwie sportu postaw proeuropejskich. Zwracamy się z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej- osiągniemy zakładany cel. 
 
Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
 

Koordynator Elżbieta Gądek