2019-05-21
Aktualności / Podpisanie umowy na Rewitalizację Domu Ludowego w Kopaczach Wielkich

 
W dniu dzisiejszym (21.05.2019 r.) Wójt Zbigniew Moskal oraz Skarbnik Gminy Maria Czesak w imieniu Gminy Szczurowa podpisali umowę na Rewitalizację Domu Ludowego w Kopaczach Wielkich. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Zakład Remontowo- Budowlany Pani Lucyna Wygoda z Krzeczowa. W spotkaniu uczestniczyła radna Pani Sabina Mika. 
 
 
 
Zakres zadania obejmuję kompleksowy remont obiektu wraz z jego termomodernizacją, wymianą instalacji, remont dachu oraz zagospodarowanie otoczenia.
 
 
Realizacja inwestycji możliwa jest w ramach pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Całkowita wartość inwestycji to kwota 990 951,43 zł.

UG Szczurowa