2019-05-20
Aktualności / Zebrania wiejskie w gminie Szczurowa- zakończone
Zostały zakończone wybory nowych organów sołectw Gminy Szczurowa tj. sołtysów i rad sołeckich. Nowo wybrani sołtysi swoje obowiązki będą pełnić przez najbliższe 5 lat.
Zebrania, których głównym punktem były wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, 21 sołectw wybierało swoich sołtysów i członków rad sołeckich. W ośmiu sołectwach mieszkańcy dokonali zmiany włodarzy wsi.
Ponadto na zebraniach poruszano wiele tematów dotyczących danej miejscowości, zgłaszano wnioski i uwagi. Dyskutowano na temat planowanych inwestycji.
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE:
BARCZKÓW   
Sołtys: Beata Maj
Rada Sołecka: Kazimierz Kłyś, Halina Krupa, Jarosław Maj, Anna Sikora, Paweł Stołek. 
 
DĄBRÓWKA MORSKA
Sołtys: Beata Maciaszek
Rada Sołecka: Marcin Poznan, Karolina Cierniak, Katarzyna Janeczek, Teresa Grzesik, Tadeusz Janeczek. 
 
DOŁĘGA
Sołtys:
Stanisław Gajda
Rada Sołecka:
Barbara Klich- Czuj, Tadeusz Stąsiek, Joanna Kawiorska, Edward Zygiel, Janusz Czarnik, Konrad Szafraniec, Małgorzata Kubacka.
 
GÓRKA
Sołtys: Renata Kuliś
Rada Sołecka: Piotr Dobosz, Piotr Mikuś, Sławomir Płonka, Emanuel Mikuś, Justyna Bach, Tadeusz Krzeczowski.
 
KSIĘŻE KOPACZE
Sołtys: Wiesław Noga
Rada Sołecka: Piotr Antosz, Tadeusz Giza, Danuta Noga.
 
KOPACZE WIELKIE
Sołtys: Justyna Siudut
Rada Sołecka: Bogdan Czarny, Alfred Siudut, Kazimierz Toboła. 
 
KWIKÓW
Sołtys:
Agnieszka  Latuszek
Rada Sołecka:
Arkadiusz Kuliszewski, Anna Łucarz, Rafał Pochroń.
 
NIEDZIELISKA
Sołtys: Kazimierz Wróbel
Rada Sołecka: Magdalena Pawlik, Danuta Lipchardt, Paweł Prorok, Krzysztof Fasula, Józef Kuczek.
 
POJAWIE
Sołtys:
Władysław Mądrzyk
Rada Sołecka:
Wojciech Ciukaj, Jolanta Włodarz, Jadwiga Bratko, Stanisław Janowski, Tomasz Mądrzyk, Stanisław Mądrzyk.
 
POPĘDZYNA
Sołtys:
Czesław Jesionka
Rada Sołecka:
Gabriel Grzybowski, Robert Klimek, Barbara Powroźnik.
 
RAJSKO
Sołtys:
Anna Kudła
Rada Sołecka:
Krystyna Jędrzejek, Teresa Kuczek, Ewelina Opioła, Zuzanna Rachwał, Maria Świątek.
 
RUDY- RYSIE 
Sołtys: Władysława Wierdanek
Rada Sołecka: Bogdan Czachor, Anna Sobol, Józef Wróblewski, Anna Gwóźdź, Krzysztof Wolsza, Damian Pleszyński.
 
RYLOWA
Sołtys:
Tadeusz Habura
Rada Sołecka:
Zbigniew Chabura, Zbigniew Gnatek, Wiesław Kabat, Wojciech Klisiewicz, Stanisław Chabura.
 
RZĄCHOWA
Sołtys: Jerzy Helak
Rada Sołecka: Krzysztof Giemza, Marek Kozik, Sabina Witek. 
 
STRZELCE MAŁE
Sołtys:
Jan Kapusta
Rada Sołecka:
Stanisław Golonka, Jacek Król, Adam Książek, Kazimierz Nawrot, Zdzisław Nawrot.
 
STRZELCE WIELKIE
Sołtys: Zofia Solak
Rada Sołecka: Barbara Domagała, Kazimierz Domagała, Małgorzata Kosała, Stanisława Młynarczyk, Agnieszka Pawlik.
 
SZCZUROWA
Sołtys:
Monika Giemza
Rada Sołecka:
Karol Hanek, Stanisław Turaczy, Stanisław Wąs, Jacek Cieśla, Kazimierz Grudzień, Józef Zbiegieł, Anna Witek, Jan Dobosz, Kazimierz Rębacz.
 
UŚCIE SOLNE
Sołtys:
Barbara Sadkowska
Rada Sołecka:
Bogdan Gadowski, Michał Grzesik, Anna Maj, Sławomir Gargul, Marcin Adamski, Małgorzata Gajos, Krystyna Kotara, Tomasz Szewczyk, Stanisław Płachno.
 
WOLA PRZEMYKOWSKA
Sołtys: Tomasz Dymon
Rada Sołecka: Józef Stachowicz, Stanisław Ciupka, Zbigniew Giza, Zbigniew Nowak, Stanisław Świątek, Roman Tomaszek, Kazimiera Wodka, Julian Zagrodnik, Adam Dymon.
 
WRZĘPIA
Sołtys: Dorota Jopek
Rada Sołecka: Bogusław Filipski, Krzysztof Czaja, Natalia Samolej, Janusz Jewuła, Ewa Korcyl.
 
ZABORÓW
Sołtys: Franciszek Babło
Rada Sołecka: Aleksander Badzioch, Stanisław Bach, Marek Łucarz, Rafał Jarosz, Jadwiga Mika, Piotr Cierniak, Jan Bylica.

UG Szczurowa