2019-05-17
Aktualności / Gala Finałowa etapu regionalnego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego- "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje"
Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny adresowany do dzieci oraz młodzieży z obszarów wiejskich, pod nazwą „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.
 
Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymali również uczniowie szczurowskich szkół podstawowych. Obejmował on dwie kategorie wiekowe: I grupa to uczniowie klas 0-III oraz II grupa młodzież klas IV- VIII.
 
Najistotniejszy cel konkursu to bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. 
 
Udział w konkursie wzięło 350 uczniów z powiatu brzeskiego, a największą grupę 101 uczestników stanowili przedstawiciele szkół z terenu gminy Szczurowa (reprezentujący Szkoły z Niedzielisk, Strzelec Wielkich, Szczurowej i Zaborowa). Na uwagę zasługuje fakt, iż dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczurowej oraz jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich zostali laureatami szczebla wojewódzkiego. Natomiast wyróżnienia otrzymali uczniowie ze szkoły w Niedzieliskach i Zaborowie. Jest to ogromny sukces uczniów z terenu gminy Szczurowa. 
 
Podczas uroczystej Gali Finałowej etapu regionalnego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, która odbyła się 17 maja 2019 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzesku Jerzy Topolski wręczyli laureatom oraz wyróżnionym uczniom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UG Szczurowa