2019-05-16
Aktualności / Wizyta młodzieży szkół z terenu gminy Szczurowa na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie
Z inicjatywy Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala, dzień 15 maja 2019 roku uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych spędzili w Krakowie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się młodzieży z ofertą kształcenia przygotowaną przez Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica.
 
 
 
Grupę 169 uczniów wraz z 16 opiekunami w progach uczelni przywitał Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała, następnie ofertę kształcenia przedstawił mgr inż. Hubert Bubrowski i dr hab. inż. Anna Ostręga, natomiast historię uczelni przybliżył prof. AGH, dr inż. Artur Bator.
 
 
 
Oprócz zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie młodzież miała okazję zwiedzania uczelni i jej bogatego zaplecza dydaktyczno- naukowego, min:
- Laboratorium Inżynierii Procesów Przemysłowych,
- Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej,
- Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Inżynierskiej,
- Laboratorium do Badań Kotwi,
- Laboratorium Badań Środowiskowych,
- Kopalni Doświadczalnej.
 
 
Wizyta na uczelni zaowocowała podpisaniem Listu Intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a Gminą Szczurowa na rzecz podejmowania działań edukacyjnych wśród młodzieży szkół podstawowych. 
 
 
Projekt realizowany jest w ramach działań edukacyjnych Akademii w konsorcjum z siedmioma europejskimi uczelniami i instytucjami badawczymi.
 
Wizyta tak dużej grupy młodzieży na uczelni odbyła się dzięki  zaangażowaniu i nieocenionej pomocy dr hab. inż. Anny Ostręgi oraz Pani Natalii Kowalskiej.
 
 
Po dużej dawce informacji, jaką uczniowie uzyskali na uczelni, wszyscy udali się na obiad, a potem do parku trampolin. Późnym popołudniem czterema autokarami wrócili do domu. 
 
 
Nad całością przedsięwzięcia czuwał Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, który towarzyszył młodzieży w wycieczce edukacyjnej. 
 
 

 
Galeria zdjęć

 

UG Szczurowa