2019-05-14
Aktualności / 300 tysięcy na remont dróg transportu rolnego
Gmina Szczurowa pozyskała środki finansowe, które przeznaczone zostaną na remonty trzech odcinków dróg:
1. Górka- Podrząchowie,
2. Szczurowa- Lizawki,
3. Kwików- Brzeziny.
 
Zakres prac przewiduje wykonanie górnej i dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni z asfaltobetonu wraz z utwardzeniem poboczy.
 
Pozyskana na realizację przedmiotowego zadania dotacja celowa w wysokości 150 000 zł pochodzi z budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałą część kosztów Gmina dołoży ze środków własnych.

UG Szczurowa