2019-05-07
Aktualności / Szkoła w Szczurowej z kolejnym certyfikatem

Szkoła Podstawowa w Szczurowej od 2007 roku posiada certyfikat „Szkoły przyjaznej dla sportu”. Obecnie szkoła po udziale w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego otrzymała kolejny certyfikat pn. „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe”.

Po prawie rocznych staraniach gdzie należało wykonać i zaliczyć wybrane cztery zadania z jedenastu przewidzianych regulaminem konkursu oraz odbyć i zaliczyć przez wybranych nauczycieli kurs „Opiekun szkolnego klubu sportowego”, który był prowadzony w formie e-learningu przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie szkoła spełniła warunki i otrzymała certyfikat. Trzeba tutaj zaznaczyć, że w szkole od kilku lat odbywają się zajęcia w ramach SKS dla dwóch grup w których uczniowie chętnie biorą udział. Ponadto przy szkole działają Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimpijczyk” i Uczniowski Klub Sportowy „Start” gdzie oprócz zadań związanych z organizacją zawodów i rywalizacją sportową kluby realizują również inne cele, które zawarte są w ich statutach a główne z nich to planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
 
Działalność klubów nie była by możliwa bez wsparcia zarówno dyrekcji szkoły jak i władz naszej gminy. 

Robert Dzień- SP Szczurowa