2019-05-09
Aktualności / Zawiadomienie Wójta Gminy Szczurowa o zwołaniu zebrania wyborczego w Rząchowej
Na podstawie § 3 ust. 4, oraz § 13 Statutu Sołectwa- uchwały Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 lutego 2004 roku oraz zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 06 maja 2019 roku.
 

UG Szczurowa