2019-05-08
Aktualności / Powstaną cztery obiekty infrastruktury rekreacyjnej na terenie naszej gminy
 

Gmina Szczurowa podpisała umowę na realizację operacji pn.: „Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczurowa”.

W ramach realizacji operacji w miejscowościach: Dąbrówka Morska i Wola Przemykowska- przysiółki Natków i Zamłynie zostaną wybudowane place zabaw, a w miejscowości Niedzieliska- przysiółek Wygoda wybudowana zostanie wiata przystankowo- turystyczna, która służyć będzie jako schronienie dla rowerzystów i turystów.
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Szczurowa uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w wysokości 66 606,00 zł. 
 
Termin zakończenia realizacji operacji- grudzień 2019 r.

UG Szczurowa