2019-05-07
Aktualności / Oferta inwestycyjna Gminy Szczurowa zaprezentowana na konferencji w Śmiłowicach
Dnia 30 kwietnia 2019 r. w pałacu w Śmiłowicach odbyła się konferencja na temat rozwoju inwestycji na terenie Lokalnej Grupy Działania E.O. Cenoma. W konferencji uczestniczyli zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i przedstawiciele samorządów gmin członkowskich Bochni, Drwini, Nowego Brzeska, Koszyc, Rzezawy, Szczurowej oraz Kazimierzy Wielkiej. 
 
 
 
Uczestnikiem konferencji był również Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło i przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego- Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krystyna Sadowska i specjalista ds. obsługi inwestora Justyna Czyszek. 
 
 
Potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa został zaprezentowany przez Wójta Zbigniewa Moskala. W prezentacji przedstawił aktualne i planowane działania gminy związane z rozwojem inwestycji na terenie gminy. 
 
 
 
 
Samorząd reprezentowali również Przewodniczący Rady Gminy Marek Biernat oraz V-ce Przewodniczący Tomasz Dobosz i Andrzej Fiołek. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

UG Szczurowa