2019-04-03
Aktualności / Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie- Delegatura w Tarnowie przedkłada do wiadomości mieszkańców Gminy Szczurowa Pozwolenie A- 14 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na badania powierzchniowe i na poszukiwanie zabytków.
 
 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie-Delegatura w Tarnowie