2019-03-25
Aktualności / Zawiadomienie- Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

zwołuję VI Sesję Rady Gminy Szczurowa
kadencji 2018- 2023

Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 14:30
w sali narad Urzędu Gminy Szczurowa- parter

Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa
Marek Biernat

UG Szczurowa