2019-03-11
Aktualności / Szałas myśliwski w Strzelcach Wielkich - nie tylko dla łowczych
W kompleksie dworsko- parkowym w Strzelcach Wielkich (gm. Szczurowa) wybudowano szałas myśliwski oraz zagospodarowano jego otoczenie. Inwestycja ma na celu podniesienie atrakcyjności miejsca, w którym można podziwiać zabytkowy dworek.
 
Obiekt z pewnością przypadnie do gustu zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Grupa docelowa jest szersza, ponieważ obejmuje szkoły, stowarzyszenia czy koło myśliwskie, realizujące działania szkoleniowe, warsztatowe czy kulturalne. Szałas doskonale przysłuży się podczas gminnych imprez i różnorodnych przedsięwzięć.
 
W ramach projektu przewidziano, że szałas wypełni rolę punktu postojowego dla turystów pieszych, rowerowych lub zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym urokliwym terenie można prezentować lokalne rękodzieło, przeprowadzać degustacje potraw regionalnych. Inwestycja otwiera przed mieszkańcami szereg możliwości, jak chociażby skoncentrowanie się nad rozwojem agroturystyki, ekoturystyki, a także szeroko rozumianej turystyki wiejskiej.
 
 
 
 
Architektura szałasu nie jest dziełem przypadku, lecz efektem uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obiekt posiada atut w postaci parkingu przy dworze w Strzelcach Wielkich. Jak już wspomnieliśmy otoczenie szałasu zostało zagospodarowane w: ławko- stoły, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, ruszt i tablicę informacyjną. Poza tym stworzono instalacje elektryczne, dzięki czemu budowla ma oświetlenie.
 
 
 
 
 

 
Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów- spr.
 
Liderem projektów jest Tarnowska Organizacja Turystyczna (TOT)- która jest Lokalną Organizacją Turystyczną powstałą w 2011 r. jako szósta w województwie Małopolskim i działającą głównie na terenie Subregionu Tarnowskiego. Ważnym zadaniem TOT jest wsparcie lokalnego rynku usług turystycznych, kreowanie lokalnych produktów turystycznych oraz promocja i rozwój turystyki.
 
Powyższe projekty na które TOT pozyskała blisko 8 mln złotych stanowią pierwszy ważny krok w kompleksowej promocji i komercjalizacji produktów sieciowych w Subregionie Tarnowskim.
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Na www.lot.tarnow.pl znajdziemy aktualności z przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji.
 

Tarnowska Organizacja Turystyczna