2019-03-14
Aktualności / Zajęcia w ramach projektu "e-Xtra kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa"
 
Pierwsi mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu pn.: „e-Xtra kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”, który jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
 
Na przełomie miesiąca lutego i marca 2019 r.-  36 osób, które są mieszkańcami gminy w wieku 25- 74 lata zakończyło udział w szkoleniach. Zajęcia zorganizowane były w zakresie 3 modułów: 
  • pierwsza grupa „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • druga grupa „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • trzecia grupy „Rodzic w Internecie”
Zachęcamy pozostałych mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, a nie zgłosili się jeszcze do kontaktu z Urzędem Gminy Szczurowa, pok. nr 41. Szkolenia odbywać się będą od marca w systemie 4 dni po 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w małych 12 osobowych grupach. 
 
Pierwsi uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty. 
 
Gratulujemy! 
 
Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach-
rekrutacja nadal trwa.
 
I grupa- Niedzieliska „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
 
II grupa- Zaborów „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 
III grupa- Zaborów „Rodzic w Internecie”

UG Szczurowa