2019-03-12
Aktualności / Ogłoszenie GCKCziS w Szczurowej
Stosownie do art. 35 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
podaje do publicznej wiadomości, że 11 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, parter, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa, a w użyczeniu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z przeznaczeniem do najmu.

GCKCziS Szczurowa