2019-03-12
Aktualności / Zebrania wyborcze Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Szczurowa
Na podstawie § 3 ust. 4, oraz § 13 Statutu Sołectw- uchwały Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 lutego 2004 roku oraz Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 05 marca 2019 roku-  Wójt Gminy Szczurowa zarządził zebrania wiejskie wyborcze, na których zostaną dokonane wybory organów sołectwa tj. Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 
Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich w sołectwach gminy Szczurowa: 
 
Lp.
Sołectwo
Termin
Godz.
Miejsce
 1.  
Wola Przemykowska
16.03.2019
14:00
Dom Ludowy
 1.  
Strzelce Wielkie
17.03.2019
16:30
Dom Ludowy
 1.  
Szczurowa
18.03.2019
18:00
Sala tańca
 1.  
Rajsko
20.03.2019
17:00
Remiza
 1.  
Dołęga
23.03.2019
15:00
Dom Ludowy
 1.  
Rylowa
23.03.2019
17:00
Remiza
 1.  
Pojawie
24.03.2019
18:00
Dom Ludowy
 1.  
Uście Solne
26.03.2019
18:00
Świetlica przy SP
 1.  
Dąbrówka Morska
28.03.2019
18:00
Dom Ludowy
 1.  
Wrzępia
30.03.2019
16:00
Sala przy szkole
 1.  
Kwików
01.04.2019
18:00
Remiza
 1.  
Strzelce Małe
02.04.2019
16:00
Dom Ludowy
 1.  
Rząchowa
03.04.2019
16:00
Świetlica
 1.  
Górka
07.04.2019
14:00
Remiza
 1.  
Niedzielska
07.04.2019
16:15
Dom Ludowy
 1.  
Rudy Rysie
09.04.2019
17:30
Dom Ludowy
 1.  
Zaborów
10.04.2019
17:00
Dom Ludowy
 1.  
Popędzyna
11.04.2019
15:30
Dom Sołtysa
 1.  
Barczków
11.04.2019
17.00
Dom Ludowy
 1.  
Księże Kopacze
24.04.2019
15:00
Dom Sołtysa
 1.  
Kopacze Wielkie
24.04.2019
16:30
Dom Ludowy

UG Szczurowa