2019-03-07
Aktualności / Ogłoszenie o niedokarmianiu dzikich zwierząt

W związku z występowaniem coraz większej liczby dzikiej  zwierzyny na terenie Gminy Szczurowa, działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się

z apelem o niedokarmianie dzikich zwierząt

głównie dzików odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych tj. resztkami żywności. Dużym zagrożeniem jest wędrówka zwierząt dzikich w poszukiwaniu pożywienia, przechodząc przez drogi  stają się zagrożeniem dla użytkowników ruchu drogowego. Dokarmianie dzikich zwierząt  w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich jest ze szkodą nie tylko dla ludzi ale przede wszystkim dla zwierząt, których naturalnym miejscem bytowania jest las, przyzwyczajone do wyrzucanych resztek pokarmu, dziki podchodzą coraz bliżej niszcząc pola i ogródki. 
Dlatego należy zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach i pojemnikach, utrzymywać porządek i czystość na terenie swojej nieruchomości.

UG Szczurowa