2019-02-07
Aktualności / Przegląd Regionalny- Gmina szuka sojuszników: Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Gmina szuka sojuszników: Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Mieszkańcy: nie odpuścimy
Mieszkańcy dwóch wsi: Rudego- Rysia w gminie Szczurowa oraz Przyborowa w gminie Borzęcin zapowiadają wielką batalię w sprawie budowy obwodnicy. Mowa o nowej jezdni w trakcje drogi wojewódzkiej: Brzesko- Górka, koło Szczurowej.

Zdaniem Wojciecha Skrucha, radnego województwa małopolskiego, etapowanie budowy drogi, spowoduje tylko to, że w całości nie zostanie wyremontowana. - Zgoda co do jej przebiegu- to jeden z najważniejszych warunków, by przekonać Zarząd Województwa Małopolskiego, do budowy jezdni- mówi Wojciech Skruch. Jego zdaniem, jest szansa, przy odpuszczeniu sobie budowy estakady dla zwierząt, że zamknie się kwotą w granicach 80- maksymalnie 90 milionów złotych. - Rozwój gospodarczy jednej gminy, nie może odbywać się kosztem mieszkańców drugiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sąsiednie samorządy chcą uzbroić swoje strefy gospodarcze w drogi. To logiczne i sensowne, ale trzeba tak zaprojektować jezdnię, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszych miejscowości. Tutaj nie da się żyć: tiry jeżdżą z prędkością blisko sto kilometrów na godzinę. Policja bywa tu często, ale przecież nie będą radiowozy stały non stop. Poza tym jest huk, drżą nasze domy, wiele z nich po prostu pęka- żalą się mieszkańcy miejscowości Rudy- Rysie. Wójt Zbigniew Moskal wierzy, że znajdzie się rozwiązanie, które pozwoli na „wyprowadzenie” ruchu z centrum miejscowości. Liczy na współpracę z samorządem województwa i powiatu brzeskiego. - Obowiązkiem samorządowców jest dbać o interes ogółu- mówi. Dzisiaj w sprawie budowy drogi odbyło się spotkanie w brzeskim Starostwie Powiatowym. - Mam nadzieję, że jedno z pierwszych, bo póki co żadnego kompromisu nie ma- mówią uczestnicy.
 
Firma projektowa, na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich przygotowała dwie koncepcje, przebiegu drogi. Obydwie nie „przypadły” do gustu samorządowcom. Włodarz Borzęcina, wójt Janusz Kwaśniak forsuje trzecie rozwiązanie. Korzystne, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, dla jego gminy. Chodzi o taki przebieg jezdni, która połączyłaby tereny inwestycyjne w gminie Borzęcin, z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. To rozwiązanie po „cichu” wspiera samorząd Brzeska. Dla Szczurowej rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Jeden z wariantów gotowe byłyby zaakceptować władze Gminy Rzezawa. Pojawia się też inna koncepcja: poprowadzenia drogi przez jedne z przysiołków Rudego- Rysia. Obarczona jest ona jednak dwoma problemami: pierwszy to teren zalewowy, wybudowanie drogi w tym miejscu mogłoby zwiększyć zagrożenie powodziowe w gminie; po drugie-dzieli ono miejscowości na dwie części. Starosta brzeski Andrzej Potępa wierzy, że uda się znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich. Tłumaczył, że inwestycje trzeba w końcu zrealizować w całości. Na razie jest odcinek od mostu w Górce wraz z obwodnicą zachodnią Szczurowej i Niedzielisk oraz łącznik z autostradą: od Mokrzysk do Brzeska. Budowa I etapu: Mokrzyska- Przyborów kosztowałby około 30 milionów złotych: w wariancie najdroższym- całej jezdni wraz z obwodnicą Przyborowa i Rudego- Rysia nawet 118 milionów złotych. - Sporo, ale gra warta jest świeczki. W ten sposób udałoby się kompleksowo rozwiązać problemy komunikacyjne tej części województwa małopolskiego. Kompromis jest możliwy, kompromis jest konieczny- apeluje radny Wojciech Skruch. Wójt Zbigniew Moskal zapowiada wsparcie tylko dla takich projektów, które uwzględnią oczekiwania mieszkańców. Jego zdaniem- skądinąd słusznie- inwestycje muszą chronić obywateli przed nadmiernym hałasem i spalinami. To nie są obawy na wyrost: remont drogi i uruchomienie stref aktywności gospodarczej w Brzesku i Borzęcinie wraz z forsowaniem koncepcji przebiegu korytarza komunikacyjnego- Warszawa- Górka- Brzesko- Nowy Sącz, to wzrost natężenia ruchu nawet o kilkadziesiąt procent.- Takiego ruchu przez wieś nie puścimy. Zablokujemy jezdnię- zapowiadają w Rudych- Rysiach.
(mir)

Przegląd Regionalny, nr 1/2019 r.