2019-01-29
Aktualności / Otwarty konkurs ofert- kultura fizyczna i sport 2019
Gmina Szczurowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Szczurowa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
 

UG Szczurowa